Individuell Coachning

Individuell Coachning
Vill du komma vidare med din musik?
Förverkliga dina mål med individuell coachning
Slider

Vill du komma vidare med din musik? Nå dina mål med individuell handledning

Vi fokuserar på de mål du har och lägger upp en individuell målplan för dina behov för att tydliggöra och konkretisera vart just du vill och behöver göra för att nå dit

Totalt har vi fyra Skypemöten (4 x 40 min) ett i månaden under fyra månaders tid. Mellan Skypemötena har vi mejlkontakt och jag finns tillhands som mentor och stöttning under tiden. Du får en egen sida på Didacte.com, en digital samlingsplats för inspirationsmaterial, låtskrivarövningar,osv

Innan första Skypemötet får du ett par frågor att fundera över och besvara för mål, delmål och skapa system för att börja jobba mot målen.

Varukorg

Skypemöte 1. Målplan. Vi skapar din målplan och sätter upp delmål med hjälp av frågor för att göra det du behöver så tydligt som möjligt,

Skypemöte 2. Uppföljning av delmål

Skypemöte 3. Uppföljning. av delmål

Skypemöte 4.  Sammanfattning, uppföljning samt strategi för fortsätta vidare på egen hand

Du får tillgång till 13 olika låtskrivarövningar, tips och områdesutvecklingskaptiel på Didacte.com  (sångrösten – ditt unika instrument, att kompa dig själv, repetition – repetera din egen musik, att spela in sin musik, framträdande – att framföra sin musik, att marknadsföra sig själv och även mental träning.

Coachning med Sabina Chantouria

Från 18 år uppåt.

Fyll i formuläret för frågor och bokning.

Sach Music får kontakta mig per mejl med info om Individuell Coachning