Projekt – Projects

Kultur relaterade projekt

femmuze1 - copy
Femmuze på Malmöfestivalen
Femmuze presenterade Malmöscenen 12/8-2019 i samarbete med Malmöfestivalen, med fokus på singer/songwriters med lokal anknytning (Stories From Gem, Sabina Chantouria, Cicci Landén, I´m Kingfisher och Tim the Lion Tamer).
femmuze1 - copy
Musik över Sundet
Med stöd från svensk danska kulturfonden arrangerade arrangören Femmuze (Sabina Chantouria, Jenny Johansson, Sonja Skibdahl) konserter i Malmö och Köpenhamn för att verka för en mer jämställd musikscen i Öresundsregionen.
femmuze1
Femmuze
Tillsammans med artisterna Sonja Skibdahl och Jenny Johansson startade Sabina Chantouria konsertarrangören Femmuze, med stöd från Musikverkets projekt Nya Arrangörer, 2017. Femmuze verkar för att skapa en mer jämställd musikscen.
femmuze2
Femmuze
Tillsammans med Sonja Skibdahl och Jenny Johansson startade Sabina Chantouria initiativet Femmuze för att skapa en mer jämställd musikscen med stöd från Musikverkets projekt Nya Arrangörer.
popkollo
Popkollo
Sabina Chantouria var projektledare för Popkolloklubben på Malmö Live under 2015, vars fokus är att praktiskt arbeta för en mer jämställd musikscen.
astrid lind
Astrid Lindgren dagen
Firande och konsert under Astrid Lindgren dagen i Tbilisi, Georgien 2015.
europe
Europe Day
Europe Day i Tbilisi, Georgien där Sabina Chantouria framförde sin musik och deltog i firandet av Europe Day i svenska ambassadens tält under firandet.
östg
Östgruppen
Konsert i samarbete med Östgruppen i Stockholm med fokus på Georgien för Demokrati & Mänskliga Rättigheter
previous arrow
next arrow

Cultural related projects

femmuze1
Lastest project
Femmuze
Sabina Chantouria started the initiative Femmuze with two other music artists, the aim of the project is to create a more equal music scene with support from Musikverket in Sweden as a part of Nya Arrangörer.
femmuze1 - copy
Music Across Öresund
The concertpromoter Femmuze (Sabina Chantouria, Jenny Johansson, Sonja Skibdahl) organized Music Across Öresund with support from Svensk danska kulturfonden. Concerts where organized in Sweden and Denmark to strengthen the relations between Swedish and Danish musicians.
femmuze2
Latest project
Femmuze
Sabina Chantouria started the initiative Femmuze with two other music artists, the aim of the project is to create a more equal music scene with support from Musikverket in Sweden as a part of Nya Arrangörer.
popkollo
Popkollo
Sabina Chantouria was the project manager for Popkolloklubben at Malmö Live during 2015, focusing on encouraging girls to express themselfs through music
europe
Europe Day
Europe Day in Tbilisi, Georgia where Sabina Chantouria held a concert and participated in activites arranged by the Swedish Embassy in Georgia.
astrid lind
Astrid Lindgren Day
Celebrations and concert in memory of Astrid Lindgren in Tbilisi, Georgia, 2015.
östg
Östgruppen
Concert in collaboration with Östgruppen in Stockholm with focus on Georgian democracy and human rights.
previous arrow
next arrow