Allmänna villkor

Ångerrätt och distansavtalslagen
Sach Music följer distansavtalslagen och din ångerrätt gäller i 14 dagar från genomfört köp.

Personuppgifter och GDPR
Dina personuppgifter hanteras enligt GDPR och endast nödvändiga personuppgifter vid köp från Sach Music e-shop behandlas för hantering av köp, liksom vid köp av e-kurser för att kunna administrera kursdeltagare i enlighet med kursens genomförande.

Minderårig
Om du är under 18 år behövs målsmans godkännande av dessa villkor för att handla i Sach Music e-shop.

Terms & conditions in English coming soon!